Synagoga, Liptovský Mikuláš, Słowacja

Synagóga v Liptovskom Mikuláši

Liptovský mikuláš to miasto powiatowe w północnej Słowacji, w kraju żylińskim. Centrum gospodarcze, kulturalne i turystyczne historycznego regionu Liptów.

Na początku XVIII wieku w Mikułaszu osiedlili się Żydzi z Moraw, który rozwinęli na szeroką skalę miejski handel. W czasie II wojny światowej społeczność żydowska (800 osób) została wymordowana.

Miejscową synagogę wybudowano w latach: 1842-1846. Zachowana w dość dobrym stanie z zewnątrz, wewnątrz zrujnowana, synagoga zawiera Tetragram imienia Bożego w centralnym miejscu.

W okresie letnim synagoga jest otwarta dla publiczności i jest używana jako miejsce dla różnych imprez kulturalnych.

Synagóga v Liptovskom Mikuláši

Synagóga v Liptovskom Mikuláši

Synagóga v Liptovskom Mikuláši

Synagóga v Liptovskom Mikuláši patrí medzi najštýlovejšie a najväčšie na Slovensku. Bola postavená v rokoch 1842 – 1846 ako jednopodlažná klasicistická stavba s rovným trámovým stropom a strohým interiérom bez plastickej výzdoby. Súčasnú podobu získala po rozsiahlej prestavbe v roku 1906, ktorá sa realizovala podľa projektu budapeštianskeho architekta Leopolda Baumhorna.

Do pôvodného základu bola vstavaná nová konštrukcia z oceľových nosníkov a stĺpov, čo projektantovi umožnilo do celého konceptu zabudovať i galérie pre ženy (empory) a trojloďový priestor synagógy zaklenúť. Pôvodný klasicistický exteriér sa prestavbou prepojil s novým, bohato zdobeným secesným interiérom. Okrem modro-zlatej štukovej výzdoby a viacerých architektonických prvkov dotvárali v minulosti secesný charakter interiéru i kovové lustre či vitrážové okná s kvetinovými motívmi. Z pôvodného interiérového zariadenia sa však zachovali len radové drevené lavice na galériách.

Po druhej svetovej vojne synagóga prestala slúžiť svojmu niekdajšiemu účelu. V roku 1979 ju od židovskej náboženskej obce odkúpil mestský národný výbor, niekoľko rokov potom slúžila ako sklad, čo viedlo k značnému poškodeniu jej interiéru. Po roku 1990 investovalo mesto Liptovský Mikuláš na záchranu tejto jedinečnej kultúrno-historickej pamiatky viac ako 166 tisíc eur. V súčasnosti synagóga opäť patrí Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike a je v správe mestského Múzea Janka Kráľa. V letných mesiacoch je sprístupnená verejnosti a využíva sa i ako priestor pre rôzne kultúrne podujatia.

Ostatnio dodane

Štefan Pilárik: Currus Jehovae mirabilis

Štefan Pilárik ■ Currus Jehovae mirabilis

Štefan Pilárik – słowacki poeta, autor i tłumacz prozy autobiograficznej. Był synem luterańskiego pastora i otrzymał solidne wykształcenie w kilku szkołach: Očová, Bardejov (1630-1633), Bańska Bystrzyca (1633/35). Po studiach pracował jako nauczyciel, pastor i kaznodzieja. Działał na dość dużym obszarze Słowacji, … »»»