Kościół św. Piotra, Kopenhaga, Dania

W Sct. Pedersstraede, w starym centrum Kopenhagi, leży Kościółą św. Piotra. Jest on z około 15 wieku.

Ołtarz, jak to pokazano tutaj, pochodzi z „Duńskiego Witruwiusza”, napisanego przez Lauridsa de Thurah. Ma on być z około 1730 roku.

Jak widać, był tam hebrajski Tetragram, lecz dziś jest usunięty z ołtarza.

Być może powodem tego usunięcia byłao to, że kościół spłonął w 1807 roku podczas bombardowania Kopenhagi.

Kościół św. Piotra, Kopenhaga, Dania Kościół św. Piotra, Kopenhaga, Dania

In Sct. Pedersstraede in the old center of Copenhagen lies Sct. Petri Church. It is from about the 15th Century.

The altarpiece as it is shown here is taken from ‘The Danish Vitruvius’, written by Laurids de Thurah. It is meant to be from about 1730.

As you can see, the Hebrew tetragram has been there, but today it is removed from the altarpiece.

Perhaps the reason could be, that the church burnt down in 1807 during the bombardment of Copenhagen.

JHWH Tetragram

I Skt. Pedersstræde i København ligger Sct. Petri Kirke.

Opførelsen ansættes forsigtigt til midten af det 15. århundrede.

Den altertavle der her er vist, er den som Laurids de Thurah skildrer i Den Danske Vitruvius, og blev lavet i begyndelsen af 1730’erne.

I topstykket ses det skinnende det hebraiske tetragram omgivet af skyer og engle.

Tetragrammet er i dag fjernet.

Ostatnio dodane

Štefan Pilárik: Currus Jehovae mirabilis

Štefan Pilárik ■ Currus Jehovae mirabilis

Štefan Pilárik – słowacki poeta, autor i tłumacz prozy autobiograficznej. Był synem luterańskiego pastora i otrzymał solidne wykształcenie w kilku szkołach: Očová, Bardejov (1630-1633), Bańska Bystrzyca (1633/35). Po studiach pracował jako nauczyciel, pastor i kaznodzieja. Działał na dość dużym obszarze Słowacji, … »»»