Władysław Syrokomla (1823-1862)

Władysław Syrokomla

właściwie Ludwik Kondratowicz – polski poeta i tłumacz epoki romantyzmu.

Do J. I. Kraszewskiego

— wiersz

(…)
Gdybym miał talent wieszcza, gdyby mi Jehowa
Włożył w usta prorocze uroczyste słowa
I kazał głosić światu — tym słowem przejęty,
Dałbym się kamieniować jako Szczepan święty.
(…)

Stare wrota

— poemat

Część pierwsza

(…)
XXII.
(…)
Pomnąc, że w tobie twych ojców otucha
I miast i wiosek i świątyń Jehowy,
Idź w Imię Ojca i Syna i Ducha,
Spraw się rycersko i powracaj zdrowy!
(…)

Część druga

VI.

W doli narodów, nim burza Jehowy
O ściany kraju uderzy w zapędzie,
Bóg najprzód miesza stary ład domowy,
Żywioły bytu porozprzęga wszędzie,
Ześle bezsilną niemoc na sternika,
Oczy czeladzi ślepotą zaciemni:
Ginie porządek, święta zgoda znika,
Stają się wszyscy wrogowie wzajemni.
(…)